Liên hệ

Liên hệ: Công ty Linh Chi

565 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP HCM.
ĐT : 08-3830 5625; 090 3663 747
Website: swiss-study@hcm.vnn.vn; www.duhoclinhchi.com.vn

Regional Manager, Vietnam: Mr. James Yu, ĐT: 0908 559914
Email?: james.yu@ritz.edu , james.yu@him.ch.